Producten

Financiering
newVOC heeft middels haar netwerk toegang tot private investors, investeringsfondsen en banken. We kennen de investeerders, investment managers en account- managers persoonlijk waardoor het onder de aandacht brengen van interessante projecten op basis van persoonlijke aanbeveling kan gebeuren.

Bij het gehele traject dat doorlopen wordt bij het realiseren van financiering is newVOC intensief betrokken. Na het opstellen van een kort en helder profiel dat is toegesneden op de informatiebehoefte van financiers wordt contact gelegd met een aantal geselecteerde partijen. Vervolgens vindt ondersteuning en advisering plaats bij gesprekken en contractbesprekingen. Support van contact tot contract.

Business Development
Voor groei van bestaande business of het aanboren van nieuwe business kan newVOC een bestaand businessplan verbeteren. Vervolgens kan zij de juiste samenwerkingspartners organiseren en contracteren.  Hierdoor kan flexibel worden opgeschaald en snel resultaat behaald.

Deelname in bedrijven door newVOC
newVOC participeert ook actief in bedrijven.  Inbreng kan plaats vinden op basis van kapitaal, hands-on management of inbreng van te ontwikkelen software.

bedrijf

Enabling new business frontiers.
Dat is wat newVOC fascineert.