De "hyperlink" tussen newVOC en de oude VOC

De Verenigde Oost-Indische Compagnie leverde met haar succesvolle investeringen een belangrijke bijdrage aan de Gouden Eeuw. Door het bundelen van de krachten van investeerders konden gezamenlijk successen worden geboekt en werden de zakelijke grenzen, ook letterlijk, verlegd. Als transportonderneming bracht de VOC goederen en mensen - en met de mensen ook gedachtegoed - bij elkaar.

De nieuwe Gouden e-Eeuw is weliswaar uitgebleven maar internet is wel het nieuwe transport medium van informatie. Mensen, transacties en ideeën worden in een muisklik bij elkaar gebracht. Ook in deze tijd is het van belang om investeerders te bundelen. Veel investeerders vinden co-investeerders essentieel om risico's te delen. newVOC brengt bedrijven en investeerders bij elkaar zodat ook nu, vaak virtueel, zakelijk grenzen verlegd kunnen worden.

bedrijf

Enabling new business frontiers.
Dat is wat newVOC fascineert.