Financiering voor Compagnon

Financiering voor Compagnon

 
Vanuit een positie als marktleider voor de bemiddeling van HR professionals, is Compagnon inmiddels ook actief op de vakgebieden Sales, Marketing & Communicatie, Finance en ICT. Daarnaast bieden de businessunits Recruitment Solutions en Career Solutions praktische oplossingen voor in- door- en uitstroom van medewerkers.  Compagnon heeft vestigingen in Amsterdam, Den Bosch, Utrecht en Zoetermeer.
 
Compagnon is vanaf de start in 2000 naar een omzet gegroeid van 15 mln in 2008.  Ondanks dat de terugval in 2009, als gevolg van de financiële crisis, voor Compagnon lager was dan het branchegemiddelde  was voor verdere groei aanvullende financiering nodig.  newVOC heeft het volledige traject van het gericht benaderen van investeerders, gesprekken met investeerders en het sluiten van een contract actief uitgevoerd en/of ondersteund.   Dit heeft in juli 2010 in een kapitaal injectie geresulteerd.
projecten

De afgelopen jaren heeft newVOC diverse projecten uitgevoerd op het gebied  van financiering, businessdevelopment 
en kennisoverdracht.