Financieringsfaciliteiten voor BUS Holland

Financieringsfaciliteiten voor BUS Holland

Voor Bus Holland Alkmaar, een technische groothandel, heeft newVOC in 2006 een forse uitbreiding van (bancaire) financieringsfaciliteiten in combinatie met factoring kunnen realiseren.  Hierdoor kon de snelle groei worden voortgezet zonder toetreding van investeerders/uitgifte van aandelen.

In 2006 heeft newVOC ook de financiering van nieuwbouw van een eigen pand in combinatie met de verbouwing van het huidige pand ondersteund.

In het kader van een bedrijfsbrede herfinanciering in 2007, van zowel de groothandels-activiteiten als het vastgoed, heeft newVOC ook dit proces begeleid.

projecten

De afgelopen jaren heeft newVOC diverse projecten uitgevoerd op het gebied  van financiering, businessdevelopment 
en kennisoverdracht.